Täthetsprovning av hus

Täthetsprovning av villor & lägenheter


Vi finns för dig som bor i
Med en täthetsprovning mäter man hur lufttät och fuktsäker en byggnad är.

En täthetsprovning kallas även för provtryckning, det rekommenderas för alla som vill få sitt hus kvalitetssäkrat, förebygga/åtgärda problem eller uppfylla normkrav.

Några exempel på vanliga problem:

  • Drag från fönster och golv
  • Skadliga ämnen kommer in i rumsluften
  • Svårt att hålla en komfortabel inomhustemperatur
  • Hög energiförbrukning
  • Höga radonvärden
  • Luften försvinner genom otätheter istället för att återvinnas via ventilationssystemet (FTX).

Känner du igen dig?

Med hjälp av en provtryckning hittar vi otätheter i klimatskalet.

Hur fungerar en täthetsprovning?

Täthetsprovning utförs genom att naturliga öppningar som ventilation, imkanal, friskluftsventiler m.m tätas provisoriskt. Därefter regleras trycket i huset med över- och undertryck med Wöhler BC 600 till 50 Pa (9 m/s), vilket är cirka 5 gånger högre än normal tryckskillnad över klimatskärmen.

När rätt tryck är uppnått utförs en läckagesökning och mängden luftläckage genom den så kallade klimatskärmen genom golv, väggar, fönster, dörrar och tak, rör & ventilationsanslutningar.


Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!