Sotare Vallentuna

Sotare Vallentuna

Är du privatperson eller fastighetsägare i Vallentuna som behöver hjälp med arbete som blir utfört av en sotare? Vi arbetar som sotare i Vallentuna och står gärna till tjänst med allt från besiktningar till reparationer och underhåll av ventilationen. Du väljer själv om du vill kontakta oss via telefon eller mejl, vi återkommer alltid så snart vi kan.

Tjänsterna vi erbjuder

Som sotare i Vallentuna kan vi snabbt hjälpa dig med uppdrag som injustering och rengöring av din ventilation. Det är mycket viktigt att hålla ventilationen ren och välfungerande för att undvika dålig luft och hög luftfuktighet, vilket leder till mögel- och fuktskador. Genom att låta oss utföra arbetet, sparar du energi och får samtidigt ett bättre inomhusklimat.

Vi på Sotaren i Norrort AB kan också stå till tjänst med OVK-besiktning, samt åtgärda anmärkningar från sådana besiktningar. Vår erfarenhet av sotningstjänster är lång och vi garanterar ett väl utfört arbete oavsett vad du behöver hjälp med. Vid nybyggnation av villor erbjuder våra sotare i Vallentuna helhetsbesiktningar med imkanal, eldstäder Ovk, injustering vid ett och samma tillfälle. Vid nyinstallation/väsentlig ändring av eldstad behövs först en bygganmälan skickas till kommunen. Vi kan hjälpa dig med hur du går till väga.

Om du behöver hjälp med skorstenen eller ventilationen där hemma eller på företaget kan vi på Sotaren i Norrort AB stå till din tjänst. Vår erfarenhet sträcker sig från OVK-besiktningar till helhetsbesiktningar. Vi ser även över och rengör din ventilation för att förbättra ditt inomhusklimat. Dålig ventilation kan nämligen leda till sämre luft och i längden till fuktskador.

Vi är sotare i Vallentuna och har lång erfarenhet av arbetet samt innehar de tillstånd och utbildningar vi behöver för att utföra arbetet korrekt. Du kan anlita oss som privatperson, bostadsrättsförening eller hyresvärd. Vi besiktigar dessutom nybyggda villor där också injusteringar ingår.

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Vallentuna
Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!