Sotare Täby

Sotare Täby

Vi på Sotaren i Norrort AB erbjuder professionella sotningstjänster åt privatpersoner och företag. Våra sotare har lång erfarenhet och hög kompetens. Vi utför besiktning, service och underhåll av din ventilation och skorsten. Du får alltid ett högkvalitativt resultat när du anlitar oss som sotare Täby, oavsett vilken tjänst det gäller.

Tjänster vi erbjuder

Som sotare erbjuder vi en mängd tjänster och en av dem är helhetsbesiktningar med imkanal, eldstäder, OVK och justering där allt arbete sker på samma gång. Vi utför också regelbundna OVK, alltså obligatorisk ventilationskontroll. En smutsig eller igensatt ventilation försämrar inomhusklimatet rejält och kan leda till mögel och fukt. Det kan öka tillkomsten av kvalster och förhöja radonvärdena i ditt hem.

Genom att låta våra sotare i Täby justera och rengöra din ventilation får du ett bättre inomhusklimat samtidigt som du sparar energi. Vi utför också service och underhåll samt åtgärder för anmärkningar från OVK-besiktningar. Vid den första OVK-besiktningen ska det dessutom kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter. Behöver du råd gällande OVK-besiktningar är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Tack vare vår långa erfarenhet arbetar våra sotare i Täby snabbt och resultatet blir alltid det bästa möjliga.

När du som privatperson eller fastighetsägare är i behov av en bra sotare i Täby kan du kontakta oss på Sotaren i Norrort AB. Våra sotare är professionella och har lång erfarenhet inom sotning. Förutom att genomföra besiktning utför vi även service och underhåll av både din skorsten och ventilation. Därtill utför vi även helhetsbesiktningar med imkanal, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och olika typer av justeringar.

En smutsig ventilation kan göra stor skada på din inomhusluft. Bland annat kan det uppstå fukt som i sin tur kan leda till mögel. Dessutom kan tillkomsten av kvalster öka, samt att radonvärdena riskerar att bli förhöjda i fastigheten.

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Täby

Vanliga frågor om Sotare

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen i hela sin längd för att upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.  Sotaren i Norrort tillför inte tjänster för brandskyddskontroller, vänd dig till din kommunt för att hitta ett företag som hjälper till med detta.

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera entreprenörer för att utföra uppdragen åt kommunen. Priset fastställs då i samband med upphandlingen.

Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning utan det är fastighetsägarens ansvar att se om sitt eget brandskydd.Behovet att rengöra imkanaler finnas ändå. Ta kontakt med sotaren om du känner dig osäker.

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum. Ansökan om att byta sotare eller utföra sotning själv på den egna fastigheten görs hos Brandkåren.

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för  skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av sotare – oavsett beslut om egen sotning.

Vid nyinstallation så skall man göra en bygganmälan till kommunen så att man får ett startbesked, detta gäller även om man utför en väsentlig ändring tex monterar en insats i en öppen spis. Byter man ut befintlig eldstad mot likvärdig behövs ingen bygganmälan men besiktning skall utföras.

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person

Kontakta oss här!

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!