Sotare Åkersberga

Sotning och brandskyddskontroll

Sotare utför ett viktigt arbete som förebygger en av de vanligaste brandorsaker i småhus. Sot och tjära som bildas på skorstens insida och i rökgasvägar i eldstäder är en brandrisk. Du undviker risken för soteld med en väl rengjord skorsten.

Spara energi

Sotare i Åkersberga hjälper dig att spara energi. Rengjorda rökgasvägar i skorstenar och eldstäder gör att det går åt mindre energi vid uppvärmning. Vi genomför även kontroll av värmeanläggningar som till exempel oljepannor. Olika mätinstrument används för att utföra bland annat rökgasanalyser och täthetsprov. Mätningarna visar om din anläggning fungerar optimalt ur energisynpunkt såväl som miljösynpunkt.

Råd till fastighetsägare

Vi ger även råd om hur du eldar på bästa sätt. Funderar du på att installera eldstäder och rökkanaler har vi kunskaper om vilka regler du måste uppfylla. Dålig luft i hemmet påverkar vår hälsa, sömn och koncentrationsförmåga. Det kan vara svårt att själv avgöra om en ventilationsanläggningar fungerar. Våra sotare i Åkersberga kan hjälpa dig med både råd och rengöring.

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!