Sotare Åkersberga

Sotning

Sotare utför ett viktigt arbete som förebygger en av de vanligaste brandorsaker i småhus. Sot och tjära som bildas på skorstens insida och i rökgasvägar i eldstäder är en brandrisk. Du undviker risken för soteld med en väl rengjord skorsten.

Spara energi

Sotare i Åkersberga hjälper dig att spara energi. Rengjorda rökgasvägar i skorstenar och eldstäder gör att det går åt mindre energi vid uppvärmning. Vi genomför även kontroll av värmeanläggningar som till exempel oljepannor. Olika mätinstrument används för att utföra bland annat rökgasanalyser och täthetsprov. Mätningarna som våra sotare i Åkersberga utför visar om din anläggning fungerar optimalt ur energisynpunkt såväl som miljösynpunkt.

Våra sotare i Åkerberga kan utföra täthetsprovningar, även kallad provtryckning, där man mäter hur lufttät och fuktsäker en byggnad är. Det rekommenderas för alla som vill få sitt hus kvalitetssäkrat, förebygga/åtgärda problem eller uppfylla normkrav.

Råd till fastighetsägare

Vi ger även råd om hur du eldar på bästa sätt. Funderar du på att installera eldstäder och rökkanaler har våra sotare i Åkersberga kunskaper om vilka regler du måste uppfylla. Dålig luft i hemmet påverkar vår hälsa, sömn och koncentrationsförmåga. Det kan vara svårt att själv avgöra om en ventilationsanläggningar fungerar. Våra sotare i Åkersberga kan hjälpa dig med både råd och rengöring.

Har du en villa eller är du fastighetsägare i Åkersberga? Då är vi din sotare med lång erfarenhet av alla typer av sotningsprojekt. Vi står därmed gärna till din tjänst. Vi utför OVK, rengöring av ventilation, besiktning, tätningsprovning av hus. Därtill gör vi service och underhåll på ditt ventilationssystem.

Vi på Sotaren i Norrort AB, både utför OVK-besiktningar, och åtgärdar de eventuella fel som blir upptäckta under besiktningen. Du får alltid ett kvalitativt resultat oavsett varför du anlitar oss. Förutom att vara sotare i Åkersberga kan vi även hjälpa dig i till exempel Vallentuna, Järfälla och Sollentuna. Kontakta oss redan idag för hjälp av professionella sotare.

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Åkersberga
Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!