Besiktning

Besiktning av eldstäder 


Vi finns för dig som bor i
Vid nybyggnation av villor erbjuds helhetsbesiktningar med täthetsprovning av hus, imkanal, eldstäder, OVK, injustering vid ett och samma tillfälle.

Man får inte flytta in i huset förrän dessa besiktningar är utförda, är det något av ovanstående som fallit mellan stolarna (vilket inte är helt ovanligt) erbjuder jag snabb hjälp utan väntetid.

Nyinstallationsbesiktningar

  • Besiktning ny eldstad eller insats i befintlig öppen spis samt montering/byte av eldstad ansluten till befintlig skorsten.
  • Vid nyinstallation/väsentlig ändring av eldstad måste man göra en bygganmälan till kommunen. 
  • Diarenummer från bygganmälan skall finnas på plats
  • Glidskydd samt takskyddsanordningar är monterade.
  • Att Installation/monteringsanvisningar för eldstad och skorsten på Svenska finns tillgängliga.
  • Åtkomst av skorstenen i hela sin längd inklusive bjälklagsgenomföringar.

Hur går en besiktning till:

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!