Sotare Järfälla

Sotare i Järfälla

Behöver du hjälp med sotning, rengöring av ventilation eller besiktning av en eldstad? Då kan vi på Sotaren i Norrort AB stå till din tjänst. Våra sotare i Järfälla är välutbildade och har lång erfarenhet inom yrket. Vi utför besiktning av eldstäder och imkanaler, samt OVK-besiktning och injustering på en och samma gång.

Vad vi kan hjälpa dig med

Våra sotare kan stå till tjänst med rengöring av ventilation för i villor, lägenheter samt på skolor och förskolor. Ett dåligt inomhusklimat kan leda till fukt och mögel vilket i längden är skadligt för människor. Genom att anlita våra sotare i Järfälla för att rengöra din ventilation får du inte bara ett bättre inomhusklimat, du sparar dessutom energi.

Vi utför även service och underhåll, samt tar hand om åtgärder av OVK-anmälningar. Våra tjänster sträcker sig också över täthetsprovning av såväl lägenheter som villor. Oavsett dina behov av sotning kan du kontakta oss för att komma fram till en lösning och boka en tid.

Ett ventilationssystem blir fullt av damm, hudpartiklar och annat och behöver regelbundet rengöras. Alla dessa partiklar är inte bara brandfarliga utan de försämrar även luftkvaliteten i hemmet. Uppstår det mögel i ventilationssystemet kan det dessutom vara svårt att bli av med det.

Varför inte kombinera besöket och göra rent ventilationssystemet på samma gång? Du som har en eldstad hemma vet säkert redan att skorstenen är i behov av service med jämna mellanrum. Vi hjälper dig gärna med både sotning och rengöring, oavsett om du är privatperson eller fastighetsägare. Kontakta oss sotare Järfälla för att få ett högkvalitativt utfört arbetet. 

Vi finns också för dig som bor i
Sotare Järfälla

Vanliga frågor om Sotare

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen i hela sin längd för att upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.  Sotaren i Norrort tillför inte tjänster för brandskyddskontroller, vänd dig till din kommunt för att hitta ett företag som hjälper till med detta.

Det är din kommun som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en eller flera entreprenörer för att utföra uppdragen åt kommunen. Priset fastställs då i samband med upphandlingen.

Det är din kommun som bestämmer priset för en sotning. I de flesta kommuner upphandlas ett eller flera företag för att utföra sotningen. Då sätts priset i samband med upphandlingen.

Köksfläkten, eller imkanalen som den traditionellt kallas, omfattas inte längre av kravet på sotning utan det är fastighetsägarens ansvar att se om sitt eget brandskydd.Behovet att rengöra imkanaler finnas ändå. Ta kontakt med sotaren om du känner dig osäker.

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum. Ansökan om att byta sotare eller utföra sotning själv på den egna fastigheten görs hos Brandkåren.

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för  skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av sotare – oavsett beslut om egen sotning.

Vid nyinstallation så skall man göra en bygganmälan till kommunen så att man får ett startbesked, detta gäller även om man utför en väsentlig ändring tex monterar en insats i en öppen spis. Byter man ut befintlig eldstad mot likvärdig behövs ingen bygganmälan men besiktning skall utföras.

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person

Har du någon fråga eller önskemål?

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG!